Wzór deklaracji członkowskiej do pobrania tutaj.

Deklaracje prosimy przesyłać na adres radiologiasilesia@wp.pl

 

Składka dla członkowska PLTR i prenumerata „Polish Journal of Radiology”

 

Decyzją Zarządu Głównego PLTR składki członkowskie  od roku 2014 płatne wyłącznie przez portal http://skladki.polradiologia.org na konto główne PLTR.

  • Składka roczna dla członka zwyczajnego wynosi 200 PLN
  • Składka roczna dla rodzin radiologicznych wynosi dla drugiej osoby – 50 PLN bez prenumeraty PJR z pełnym prawem przysługujących zniżek
  • Składka roczna dla emerytowanych radiologów wynosi 100 PLN z prenumeratą PJR
  • Członkowie Honorowi PLTR – bez opłat (otrzymują PJR bezpłatnie).
  • Składka roczna dla członków nadzwyczajnych wynosi 133 zł
  • Prenumerata dla instytucji i osób nie będących członkami PLTR wynosi 200 PLN, płatne wyłącznie na konto Zarządu Głównego PLTR
  • Istnieje możliwość (opcjonalnie) opłacenia składki członkowskiej w European Society of Radiology; osoby, które chcą skorzystać z takiej możliwości za pośrednictwem PLTR, proszone są o dodanie do kwoty składki wynikającej z powyższego zestawienia, dodatkowej kwoty 40 zł

Opłać składkę przez internet.

 

Back to Top