Śląska Konferencja Radiologiczna Ustroń 15-16.XI.2014

Serdecznie zapraszamy

Na XI Śląską Konferencję Radiologiczną, która odbędzie się 15-16 listopada 2014r. w hotelu Muflon w Ustroniu.

Temat przewodni tegorocznej konferencji „Jama brzuszna”.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres radiologiasilesia@wp.pl lub faxem: 32-393-41-36

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.10.2014.

Opłata za uczestnictwo wynosi:

Technicy – 100 zł

Technicy nie będący członkami PSTE – 150zł

Lekarze członkowie PLTR – 150 zł

Lekarze nie będący członkami PLTR – 200 zł

Numer konta zostanie podany w potwierdzeniu uczestnictwa.

Program Śląskiej Konferencji Radiologicznej

Sesja I

9:00-9:10 Otwarcie konferencji – Wojtek Wawrzynek

9:10-9:40 Protokoły TK jamy brzusznej – Joanna Pilch-Kowalczyk

9:40-10:10 Protokoły badań MR jamy brzusznej – Aleksandra Kiełtyka

10:10-10:40 Diagnostyka obrazowa chorób jelita cienkiego – Joanna Pilch-Kowalczyk

10:40-11:10 Ostre stany w obrębie jamy brzusznej – perforacja, niedrożność; przedstawienie przypadków – Joanna Pilch-Kowalczyk, Damian Ptak

 

11.10-11.30 Przerwa kawowa

 

Sesja II

11:30-12:00 Jelito cienkie w MR – Dorota Sojka

12:00-12:45 Obrazowanie zmian ogniskowych wątroby w TK i MR – Joanna Gibińska

12.45-13.00 Technika obrazowania wątroby w MR – Piotr Seweryński

 

13.00-14.30 Obiad

 

Sesja III

14.30-14:50 Zarządzanie dawką środków kontrastowych – Michał Najdzik

14:50-15:15 Nowoczesne metody badania jamy brzusznej przy pomocy MR – Krzysztof Szybiński

15:15-16:00 Diagnostyka obrazowa raka jelita grubego – Małgorzata Kaszuba

16:00-16:30 Nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego – Joanna Pilch-Kowalczyk

16:30-17:00 Rozkoszny dyżur w CSK – Damian Ptak

 

17.00-17.30 Przerwa kawowa

 

Sesja IV

17:30-18:00 Nowe wytyczne w chorobach zapalnych trzustki – Joanna Pilch-Kowalczyk

18:00-19:00 Nowotwory trzustki – diagnostyka obrazowa i ocena resekcyjności – Joanna Pilch-Kowalczyk

19:00-19:30 Test i zakończenie konferecji